2015

2015

Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2016 - 2019 [...]

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2016 – 2019

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi [...]

metryczka