Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTÓW
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, zaświadczenie o dochodach od pracodawcy, w przypadku renty lub emerytury decyzję o przyznaniu świadczenia lub odcinek wypłaty, w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy, kserokopie decyzji o przyznanych zasiłkach rodzinnych, zasiłkach lub świadczeniach pielęgnacyjnych, świadczeniach alimentacyjnych oraz wszelkie inne dokumenty mające wpływ na ustalenie wysokości dochodu w rodzinie.
  
II. OPŁATY
Brak

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 30 dni informacja o zarejestrowaniu wniosku. 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

- Referat Obsługi Komunalnej

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

VI. UWAGI

Brak.

VII. ZAŁĄCZNIKI

- Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego (42kB) plik

VIII. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz. 733 z póź. zm.)

metryczka


Wytworzył: Natalia Kowalska (1 czerwca 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (13 czerwca 2012, 08:14:16)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 11:28:39)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2293