2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy lini energetycznej napowietrzno-kablowej SN 15kV

Znak sprawy: RI.BUA 7331-80/2010

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78 poz. 682) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Spółki z o.o. WINDPROJEKT ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii energetycznej napowietrzno-kablowej SN 15 kV wraz ze stacjami kontenerowymi pomiarowymi i słupami energetycznymi do wolnostojących elektrowni wiatrowych.
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje następujące działki:
1/ nr 54/2, 74, 57/4, 69, 99, 98/14 - obręb geodezyjny Matyldzin,
2/ nr 2 - obręb geodezyjny Krukówko,
3/ nr 9/1 - obręb geodezyjny Kosowo,
4/ nr 11/3 - obręb geodezyjny Modrakowo,
Na podstawie art. 10 K.P.A., zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, pokój nr 312 w terminie 21 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.                                                                             BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA
                                                                                    
                                                                                               /Wiesław Gozdek/metryczka


Wytworzył: Leszek Górecki (20 sierpnia 2010)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (20 sierpnia 2010, 13:49:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1308