2010

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

2010

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prognoz oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE   BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA _________________________________________________   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prognoz [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wydaniu postanowienia w sprawie wydania studni głębinowej z dnia 27 października 2010r.

RI.BUA 7331-58/2010                       OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY  MROCZAz dnia 27 października 2010 r.Na podstawie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rajgród

Znak sprawy: RI.BUA 7331-51/2010     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA z dnia 28-09-2010 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice

Znak sprawy: RI.BUA 7331-72/2010OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZAz dnia 28 września 2010 r.Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy lini energetycznej napowietrzno-kablowej SN 15kV

Znak sprawy: RI.BUA 7331-80/2010OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZAz dnia 20 sierpnia 2010 r.Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokali

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA      z dnia 05 sierpnia 2010 r.        Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, [...]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w gminie Mrocza z dnia 6 maja 2010

Mrocza, 2010-05-06   Burmistrz Miasta i Gminy              Mrocza RI.GP 7322-4/2010   OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30 marca 2010r

RI.BUA 7331-24/2010O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzjio lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 29 marca 2010r.

Znak sprawy: RI.BUA 7331-40/2010     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA z dnia 29 marca 2010 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28 lutego 2010r

Mrocza, 2010-02-28 BURMISTRZ  MIASTA I GMINY                  MROCZARI.BUA 7331-32/2010O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzjio lokalizacji inwestycji celu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28 lutego 2010r

Mrocza, 2010-02-28 BURMISTRZ  MIASTA I GMINY                  MROCZARI.BUA 7331-31/2010O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzjio lokalizacji inwestycji celu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28 lutego 2010r

Mrocza, 2010-02-28 BURMISTRZ  MIASTA I GMINY                  MROCZARI.BUA 7331-30/2010O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzjio lokalizacji inwestycji celu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8 lutego 2010r

Mrocza, 2010-02-09 BURMISTRZ  MIASTA I GMINY                   MROCZA            [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8 lutego 2010r

Mrocza, 2010-02-09 BURMISTRZ  MIASTA I GMINY                   MROCZA            [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8 lutego 2010r.

Mrocza, 2010-02-09 BURMISTRZ  MIASTA I GMINY                  MROCZA           RI.BUA 7331-22/2010O B W I E S [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8 lutego 2010r

Mrocza, 2010-02-08 BURMISTRZ  MIASTA I GMINY                  MROCZA           RI.BUA 7331-21/2010O B W I E S [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8 lutego 2010r

Mrocza, 2010-02-08 BURMISTRZ  MIASTA I GMINY                  MROCZA           RI.BUA 7331-20/2010O B W I E S [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8 lutego 2010r.

Mrocza, 2010-02-08 BURMISTRZ  MIASTA I GMINY                  MROCZA           RI.BUA 7331-19/2010O B W I E S [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8 lutego 2010r.

Mrocza, 2010-02-08 BURMISTRZ  MIASTA I GMINY                  MROCZA           RI.BUA 7331-18/2010O B W I E S [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 5 lutego 2010r

Mrocza, 2010-02-05 BURMISTRZ  MIASTA I GMINY                  MROCZA           RI.BUA 7331-15/2010O B W I E S [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 5 lutego 2010

Mrocza, 2010-02-05 BURMISTRZ  MIASTA I GMINY                  MROCZA           RI.BUA 7331-14/2010O B W I E S [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 4 lutego 2010

Mrocza, 2010-02-04 BURMISTRZ  MIASTA I GMINY                  MROCZARI.BUA 7331-13/2010O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzjio lokalizacji inwestycji celu [...]

metryczka