Skład


Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
w Mroczy

Skład Zespołu:

1. Waldemar Chudzik - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza - Przewodniczący Zespołu  
2. Zygmunt Gliszczyński - Sekretarz Miasta i Gminy
3. Natalia Zmudzinska -Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
4. Sławomir Krainski - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
5. Krzysztof Wiese - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
6. Paweł Górecki - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
7. Joanna Murawiec - Kierownik Referatu Obsługi Administracyjnej i Promocji
8. Jacek Ćwikła - Komendant Straży Miejskiej
9. Leszek Karkosz - Komendant Gminny Związku OSP
10. Stanisław Paradowski- Inspektor Ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy, w zależności od sytuacji, do prac w Zespole zaproszeni zostaną przedstawiciele następujących służb i instytucji:
1. Komendy Powiatowej Policji w Nakle n/Not.
2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not.
3. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nakle n/Not.
4. Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle n/Not.
5. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle n/Not.
6. ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji w Nakle n/Not.
7. NZOZ "AWICENNA" w Mroczy
8. NZOZ "AMICUS" w Mroczy
9. Nadleśnictwa w Runowie
10. PGW "Wody Polskie' - Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

W posiedzeniach zespołu na prawach członka biorą udział wyznaczeni przez Burmistrza w zależności od potrzeb Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Pomocniczych.

metryczka


Wytworzył: Stanisław Paradowski (21 marca 2008)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (21 marca 2008, 11:56:00)

Ostatnia zmiana: Ewelina Musiał (16 marca 2020, 14:12:27)
Zmieniono: Zmiana składu zespołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4170