Funkcjonujące regulaminy

Funkcjonujące regulaminy

Regulamin udzielania zamówień publicznych mniejszej wartości w MGOPS w Mroczy

Zarządzenie Nr 021.14.2016 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, mniejszej wartości w MGOPS w Mroczy [...]

Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS w Mroczy

Zarządzenie Nr 021.13.2015 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia w MGOPS w Mroczy Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze [...]

Regulamin służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr 021.14.2015 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia w MGOPS w Mroczy Regulaminu określającego sposób przeprowadzania służby przygotowawczej oraz egzaminu kończącego tę służbę [...]

Regulamin zamówień publicznych, Regulamin Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 021.10.2015 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych, powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia powyżej [...]

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w MGOPS w Mroczy

Zarządzenie Nr 021.8.2015 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS w MGOPS w Mroczy [...]

Regulamin wynagradzania pracowników MGOPS w Mroczy

Zarządzenie Nr 021.18.2017 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w MGOPS w Mroczy Regulamin Wynagradzania Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 021.18.2017 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 15 [...]

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 021.5.2017 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Mroczy Zarządzenie Nr 021.18.2013 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie zmiany Regulaminu [...]

metryczka