Projekty budżetów

Projekty budżetów

Projekt budżetu i WPF na rok 2019

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie WPF na lata 2019-2031 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie projektu budżetu na 2019 r. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie [...]

metryczka