2004

2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2004

4. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2004-2008

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXIV/2/253/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. Program Gospodarki Odpadami: Program Ochrony Środowiska: [...]

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gminie Mocza na lata 2004-2014

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XXI/2/229/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. [...]

2. Program Bezpieczeństwa Publicznego w Gminie Mrocza na lata 2004-2006

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XIX/1/207/04 z dnia 28 maja 2004 r. [...]

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2004

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XV/1/181/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. [...]

metryczka