Uchwała nr XXII/180/2020 Rady Miejskiejz dnia 30 czerwca 2020w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza umowy dzierżawy lokalu użytkowego, położonego w Mroczy, przy ul. 5 Stycznia 3, stanowiącego własność Gminy MroczaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/180/2020
Rady Miejskiej
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza umowy dzierżawy lokalu użytkowego, położonego w Mroczy, przy ul. 5 Stycznia 3, stanowiącego własność Gminy Mrocza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.); uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (213kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (236kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (20 lipca 2020, 08:08:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192