XIX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 lutego 2020 r.21.02.2020

XIX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 lutego 2020 r.

21.02.2020

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XIX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. (piątek), o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XIX Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XVIII Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Pożegnanie Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli - Pobierz (954kB) pdf
 8. Sprawozdanie z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Mroczy oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w 2019 roku - Pobierz (1048kB) pdf
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Mrocza za rok 2019 - Pobierz (341kB) pdf
 10. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok - Pobierz (476kB) rar
  2) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza - Pobierz (21kB) word
  3) w sprawie zamiany załącznika do Uchwały Nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Mrocza - Pobierz (38kB) word
  4) w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - Pobierz (17kB) word
  5) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - Pobierz (27kB) word
 11. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.


Harmonogram prac 
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XIX Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 28 lutego 2020 r.HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI:

WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
26 lutego 2020 r. (środa), godzina 15:30
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (21 lutego 2020)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (22 lutego 2020, 12:49:20)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (24 lutego 2020, 10:45:14)
Zmieniono: Korekta godziny posiedzenia Komisji RM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 280