XVI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 grudnia 2019 r.13.12.2019

XVI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 grudnia 2019 r.

13.12.2019

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XVI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek), o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych
 3. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XV Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2038 - Pobierz (11456kB) pdf
  a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - Pobierz (1350kB) pdf
  b) dyskusja,
  c) głosowanie uchwały
  2) w sprawie uchwalenie budżetu gminy na rok 2020 - Pobierz (5224kB) pdf
  a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie projektu budżetu oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Mrocza - Pobierz (1245kB) pdf ; Pobierz (1794kB) pdf
  b) przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej - Pobierz (17kB) word
  c) przedstawienie własnych autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do projektu budżetu oraz dokonanych na podstawie opinii i wniosków komisji rady - Pobierz (521kB) rar
  d) uzasadnienie nieuwzględnionych wniosków komisji;
  e) dyskusja
  f) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza dokonanych w wyniku wniosków zgłoszonych w dyskusji podczas sesji;
  g) głosowanie nad autopoprawkami Burmistrza do projektu uchwały budżetowej;
  h) głosowanie uchwały budżetowej.
  3) w sprawie  przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2020, - Pobierz (60kB) word
  4) w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza, zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi - Pobierz (11kB) plik
  5) w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Mrocza - Pobierz (44kB) word
  6) w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa - Pobierz (28kB) word
  7) w sprawie  zmiany nazwy na Obelisku zwieńczonym kamieniem narzutowym - Pobierz (28kB) word
 5. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie obrad sesji.

Harmonogram prac 
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XVI Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 30 grudnia 2019 r.HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI:

WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
30 grudnia 2019 r. (poniedziałek), godzina 8:00
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (13 grudnia 2019)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (23 grudnia 2019, 17:15:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307