XXVI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 października 2020 r.23.10.2020

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 października 2020 r.

23.10.2020

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XXVI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 30 października 2020 r. (piątek), o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskie w Mroczy.
 4. Pisemna informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Pisemna informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XXV Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach w okresie od XXV sesji - Pobierz (156kB) rar
 7. Informacja o realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2020 roku - Pobierz (2224kB) rar
 8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych i pracowników samorządowych - Pobierz (206kB) rar
 9. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Mrocza w roku szkolnym 2019/2020 - Pobierz (881kB) word
 10. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza  na lata 2020-2038 - Pobierz (2556kB) rar
  2) w  sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok - Pobierz (832kB) rar
  3) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023 na terenie miasta i gminy Mrocza” - Pobierz (32kB) word
  4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - Pobierz (18kB) word
  5) w sprawie opłaty od posiadania psa - Pobierz (18kB) word
  6) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu na partycypowanie w kosztach ponoszonych przez Powiat Nakielski w związku z realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Nakielskiego - Pobierz (20kB) word
 11. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Harmonogram prac
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XXVI Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 30 października 2020 r.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI:

WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
30 października 2020 r. (piątek), godz. 8:30
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)UWAGA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz objęciem „czerwoną strefą” powiatu nakielskiego informuję, że XXVI Sesja RM odbędzie się w trybie zdalnym, z udziałem radnych i osób niezbędnych dla jej obsługi. 
Jednocześnie zwracam się z apelem do Państwa o pozostanie w domach i oglądanie obrad w Internecie.
Zarówno Mieszkańcy, Przewodniczący Zarządów Osiedli, jak i Sołtysi zainteresowani obradami mogą oglądać ich transmisję on-line na kanale esesja.tv. 
Dokładny link do transmisji obrad zostanie opublikowany na stronie www.mrocza.pl w zakładce „Aktualności” w dniu sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Jarosław Odrobiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (23 października 2020)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (23 października 2020, 19:32:51)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (23 października 2020, 20:11:16)
Zmieniono: Dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 130