KOMUNIKAT

I N F O R M A C J A

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, informuje Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu o możliwości uzyskania środków z ZFŚS. Warunkiem ich pozyskania jest złożenie odpowiedniego wniosku (wraz z niezbędnymi załącznikami), zgodnego z Zarządzeniem Nr 0050.53.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy w biurze nr 204. Niezbędne druki można pobrać w biurze obsługi klienta, w biurze nr 204 lub ze strony internetowej: www.bip.mrocza.pl w zakładce Komisja ZFŚS.Przewodniczący        
Komisji ZFŚS         

(-) Krzysztof Kalinowski   Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy wraz z załącznikiem

- Pobierz zarządzenie (41kB) pdf
- Pobierz Regulamin ZFŚS (1973kB) pdf

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie powołania Komisji ZFŚS

- Pobierz zarządzenie (47kB) pdf


Najczęściej używane załączniki:
- Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (80kB) pdf
- Oświadczenie o dochodach Pracownika w 2023 r. (69kB) pdf
- Oświadczenie o dochodach Emeryta /Rencisty - byłego pracownika w 2023 r. (69kB) pdf
- Oświadczenie bycia Emerytem /Rencistą UMiG (58kB) pdf
- Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe (100kB) pdf
- Oświadczenie o planowanym urlopie (17kB) word
- Wniosek o przyznanie zapomogi (20kB) word
- Zobowiązanie do indywidualnej spłaty pożyczki (20kB) word

Progi dochodowe oraz wysokości poszczególnych świadczeń pomocy finansowej lub rzeczowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2024 roku.

- Progi dochodowe oraz wysokości świadczeń (65kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Komisja ZFŚS (16 września 2010)
Opublikował: Sebastian Mazur (16 września 2010, 13:23:09)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kobyłecka (7 czerwca 2024, 12:08:03)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15682