Strona powitalna

WITAMY NA STRONACH
BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy
 
 

Szanowni Państwo
Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.) każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów władzy publicznej. Jednocześnie organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy działa od 02.03.2006 r.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 1 cytowanej ustawy informacje publiczne wytworzone w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek zainteresowanego.
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku – zgodnie z art. 13 ust. 2).
Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.  

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Zgodnie z art. 6 pkt. 4a ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu podlega "treść i postać dokumentów urzędowych".

W Biuletynie Informacji Publicznej MGOPS w Mroczy udostępniana jest treść dokumentów urzędowych, a w miarę możliwości także postać.

Interesant ma możliwość wglądu do oryginalnych dokumentów, których treść zamieszczono w BIP-ie na miejscu, w MGOPS w Mroczy.

 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (29kB) word
 
Zapraszamy również do korzystania ze strony: www.mrocza.pl w zakładce
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

metryczka


Wytworzył: Justyna Majzon (12 maja 2011)
Opublikował: Justyna Majzon (13 maja 2011, 16:11:07)

Ostatnia zmiana: Justyna Majzon (7 lipca 2015, 09:04:55)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22410