Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwały z 2019 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 35) starsze uchwały »Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2019


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 265/1 i 265/2 w obrębie Drzewianowo, gmina Mrocza

Uchwała nr VII/63/2019 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2019


w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2019-2021

Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2019


w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza przy udziale funduszy uzyskanych z Powiatu Nakielskiego w ramach programu Ochrona Powietrza 2019

Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2019


w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia Gminy Mrocza w latach 2020-2022

Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2019


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok

Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2019


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2031

Uchwała nr VI/58/209 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2019


w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy Mrocza

Uchwała nr VI/57/2019 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2019


w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mrocza na rok 2019”

Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2019


w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Mroczy

Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2019


w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie: - określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy; - przyznania zwolnienia nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć; - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych

Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2019


w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r. ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Uchwała nr VI/53/2019 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2019


w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia Gminy Mrocza w latach 2020-2022

Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2019


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok

Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2019


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2031

Uchwała nr V/50/2019 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2019


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, Drążno, gm. Mrocza, dz. ew. 32/5 – etap II” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała nr V/49/2019 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2019


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała nr V/48/2019 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2019


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa targowiska miejskiego w Mroczy” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała nr V/47/2019 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2019


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie deficytu w 2019 roku

Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2019


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrocza

Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2019


w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 35) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij