Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwały z 2018 roku


« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 67) starsze uchwały »Uchwała nr XLVII/398/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mrocza w 2018 roku

Uchwała nr XLVII/397/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: - określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy; - przyznania zwolnienia nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć; - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012r. poz.2258ze zm. ). 1)

Uchwała nr XLVII/396/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mrocza nieruchomości położonych w Krukówku i Kosowie gm. Mrocza

Uchwała nr XLVII/395/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mrocza nieruchomości położonej w Mroczy

Uchwała nr XLVII/394/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie Świetlicy Wiejskiej w Ostrowie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Mroczy

Uchwała nr XLVII/393/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Śluzowej 6 w Mroczy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mroczy

Uchwała nr XLVII/392/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Mrocza publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Uchwała nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: „Aktywni Teraz -program ułatwiający powrót do aktywności”

Uchwała nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok

Uchwała nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028

Uchwała nr XLVII/388/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza absolutorium z wykonania budżetu za 2017r.

Uchwała nr XLVII/387/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2017 rok

Uchwała nr XLVI/386/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2018


w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Świętego Mikołaja z Miry Patronem Miasta Mrocza.

Uchwała nr XLVI/385/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2018


w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Osiedla „Stare Miasto” w Mroczy na lata 2018-2020

Uchwała nr XLVI/384/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2018


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mrocza nieruchomości położonych w Krukówku i Kosowie gm. Mrocza

Uchwała nr XLVI/383/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2018


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mrocza nieruchomości położonej w Mroczy

Uchwała nr XLVI/382/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2018


w sprawie podziału Gminy Mrocza na stałe obwody głosowania

Uchwała nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2018


w sprawie ustalenia na terenie Gminy Mrocza maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr XLVI/380/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2018


w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania

Uchwała nr XLVI/379/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2018


w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół w okresie od stycznia do czerwca 2019 r.
« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 67) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij