Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwały z 2018 roku


« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 78) starsze uchwały »Uchwała nr XLIX/409/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2018


w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2017-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Uchwała nr XLIX/408/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2018


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok

Uchwała nr XLIX/407/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2018


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028

Uchwała nr XLVIII/406/2018 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki położonej w miejscowości Mrocza, stanowiącej własność Gminy Mrocza

Uchwała nr XLVIII/405/2018 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mrocza

Uchwała nr XLVIII/404/2018 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: - określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy; - przyznania zwolnienia nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć; - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012r. poz. 2258, z 2015r. poz. 1991 i z 2016r. poz. 1816)

Uchwała nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok

Uchwała nr XLVIII/402/2018 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028

Uchwała nr XLVII/401/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Uchwała nr XLVII/400/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mroczy

Uchwała nr XLVII/399/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze

Uchwała nr XLVII/398/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mrocza w 2018 roku

Uchwała nr XLVII/397/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: - określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy; - przyznania zwolnienia nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć; - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012r. poz.2258ze zm. ). 1)

Uchwała nr XLVII/396/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mrocza nieruchomości położonych w Krukówku i Kosowie gm. Mrocza

Uchwała nr XLVII/395/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mrocza nieruchomości położonej w Mroczy

Uchwała nr XLVII/394/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie Świetlicy Wiejskiej w Ostrowie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Mroczy

Uchwała nr XLVII/393/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Śluzowej 6 w Mroczy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mroczy

Uchwała nr XLVII/392/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Mrocza publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Uchwała nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: „Aktywni Teraz -program ułatwiający powrót do aktywności”

Uchwała nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 78) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij