Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 67) starsze uchwały »Uchwała nr XLIX/418/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Mrocza maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr XLIX/417/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2018


w sprawie zmian w Statucie Osiedla „Młodych” w mieście Mrocza

Uchwała nr XLIX/416/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2018


w sprawie zmian w Statucie Osiedla „Jedynka” w mieście Mrocza

Uchwała nr XLIX/415/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2018


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrocza

Uchwała nr XLIX/414/208 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2018


w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlicy wiejskiej w Ostrowie, gm. Mrocza

Uchwała nr XLIX/413/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2018


w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej działki nr 80/7 położonej w Drążnie gm. Mrocza na rzecz Gminy Mrocza od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy

Uchwała nr XLIX/412/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2018


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w mieście Mrocza ul. Piastowska i ul. Celtycka, stanowiących własność Gminy Mrocza

Uchwała nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2018


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia

Uchwała nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2018


w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Mrocza do realizacji Programu „Mieszkania Plus”

Uchwała nr XLIX/409/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2018


w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2017-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Uchwała nr XLIX/408/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2018


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok

Uchwała nr XLIX/407/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2018


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028

Uchwała nr XLVIII/406/2018 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki położonej w miejscowości Mrocza, stanowiącej własność Gminy Mrocza

Uchwała nr XLVIII/405/2018 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mrocza

Uchwała nr XLVIII/404/2018 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: - określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy; - przyznania zwolnienia nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć; - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012r. poz. 2258, z 2015r. poz. 1991 i z 2016r. poz. 1816)

Uchwała nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok

Uchwała nr XLVIII/402/2018 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028

Uchwała nr XLVII/401/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Uchwała nr XLVII/400/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mroczy

Uchwała nr XLVII/399/2018 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 67) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij