Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwały z 2012 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 119) starsze uchwały »Uchwała nr XXXI/265/12 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

Uchwała nr XXXI/264/12 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy

Uchwała nr XXXI/263/12 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej powyżej 1.000 m2

Uchwała nr XXXI/262/12 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy w Mroczy

Uchwała nr XXXI/261/12 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie powołania Komitetu Honorowego obchodów 620-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Mrocza

Uchwała nr XXXI/260/12 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012


zmieniająca Uchwałę nr XXX/303/24/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych gminy Mrocza przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Mrocza

Uchwała nr XXXI/259/12 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012rok.

Uchwała nr XXXI/258/12 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019

Uchwała nr XXX/257/12 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mrocza

Uchwała nr XXX/256/12 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2012


zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/222/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty

Uchwała nr XXX/255/12 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mroczy na 2013 r.

Uchwała nr XXX/254/12 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Mroczy do opracowania Statutów Gminnych Jednostek Pomocniczych

Uchwała nr XXX/253/12 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie "Programu współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok"

Uchwała nr XXX/252/12 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia miasta i gminy Mrocza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na łata 2012-2027"

Uchwała nr XXX/251/12 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mrocza nieruchomości położonych w Mroczy

Uchwała nr XXX/250/12 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w wsi Orle gm. Mrocza na rzecz Gminy Mrocza od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy

Uchwała nr XXX/249/12 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej działek o nr 356/8 i 356/10 położonych w m. Mrocza na rzecz Gminy Mrocza

Uchwała nr XXX/248/12 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów

Uchwała nr XXX/247/12 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXX/246/12 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Mrocza
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 119) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij