Strona główna  >  Uchwały  >  2007

Uchwały z 2007 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 109) starsze uchwały »Uchwała nr XVI/110/07 Rady Miejskiej z dnia 31 grudnia 2007


w sprawie zaciągniętego kredytu komercyjnego krótkoterminowego inwestycyjnego na zadania współfinansowane ze środków SPO w 2007 r. pod nazwą: 1. „Remont i modernizacja wraz z rozbudową Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu”

Uchwała nr XVI/109/07 Rady Miejskiej z dnia 31 grudnia 2007


w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy

Uchwała nr XVI/108/07 Rady Miejskiej z dnia 31 grudnia 2007


w sprawie przystąpienia do realizacji załącznika nr 13 Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza na lata 2007 – 2015 w zakresie „Budowy obwodnicy Mroczy” i przyjęcia zobowiązania do sfinansowania kosztów budowy w układzie wieloletnim

Uchwała nr XVI/107/07 Rady Miejskiej z dnia 31 grudnia 2007


w sprawie zmiany załącznika nr 13 oraz 20 do uchwały nr VII/14/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza na lata 2007-2015

Uchwała nr XVI/106/07 Rady Miejskiej z dnia 31 grudnia 2007


w sprawie: „Programu współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008”

Uchwała nr XVI/105/07 Rady Miejskiej z dnia 31 grudnia 2007


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2007r.

Uchwała nr XV/104/07 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2007


w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr XV/103/07 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2007


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mroczy na 2008 r.

Uchwała nr XV/102/07 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2007


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych i przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej

Uchwała nr XV/101/07 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2007


w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/88/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i odbudową dróg

Uchwała nr XV/100/07 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2007


w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Witosławiu 45/5 gm. Mrocza w drodze przetargu nieograniczonego

Uchwała nr XV/99/07 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2007


w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek zabudowanych położonych we wsi Orle gm. Mrocza

Uchwała nr XV/97/07 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2007


w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy

Uchwała nr XV/96/07 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2007


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

Uchwała nr XIV/95/07 Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2007


w sprawie przyjęcia zobowiązania do finansowania w roku 2008 zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy"

Uchwała nr XIV/94/07 Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2007


w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały XXX/52/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 czerwca 2005r. dot. uchwalenia „Programu Promocji Zdrowia oraz Profilaktyki Zawałów Serca i Udarów Mózgu „Polski Projekt 400 Miast" dla Miasta i Gminy Mroczą na lata 2005-2008".

Uchwała nr XIV/93/07 Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2007


w sprawie przystąpienia do realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza na lata 2007 – 2015 w zakresie budowy ulic oraz chodników w Mieście Mrocza i przyjęcia zobowiązania do sfinansowania kosztów budowy w układzie wieloletnim

Uchwała nr XIV/92/07 Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2007


w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa, poboru opłaty w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XIV/91/07 Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2007


w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XIV/90/07 Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2007


w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 109) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij