Uchwała nr XI/105/2019Rady Miejskiejz dnia 27 września 2019w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVIII/75/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieliNa podstawie art. 30 ust. 6 i art. 34a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) oraz § 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1587) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/105/2019
Rady Miejskiej
z dnia 27 września 2019


w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVIII/75/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 34a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) oraz § 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1587) uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (206kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (232kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały będą wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 5218 z dnia 2019-10-03

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (5 października 2019, 10:35:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105