Uchwała nr VIII/74/2019Rady Miejskiejz dnia 7 czerwca 2019w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie nieruchomości w Ostrowie, na której znajduje się Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) oraz art. 41b ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/74/2019
Rady Miejskiej
z dnia 7 czerwca 2019


w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie nieruchomości w Ostrowie, na której znajduje się Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) oraz art. 41b ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.); uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (205kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (229kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały będą wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PD
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (24 czerwca 2019, 09:22:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87