NULL string(0) ""

Uchwała nr III/19/2018Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2018w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2019-2031Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym gminnym gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/19/2018
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2019-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym gminnym gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.); uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (9683kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (20 stycznia 2019, 18:45:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 827