NULL string(0) ""

Uchwała nr III/29/2018Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2018w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2019Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z § 22 Statutu Gminy Mrocza przyjętego Uchwały Nr XLIX/415/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2018 r. (j.t. Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 11 września 2018 r. poz.4479) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/29/2018
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z § 22 Statutu Gminy Mrocza przyjętego Uchwały Nr XLIX/415/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2018 r. (j.t. Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 11 września 2018 r. poz.4479) uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (295kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (326kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały będą wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PD
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (20 stycznia 2019, 18:35:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 524