NULL string(0) ""

Uchwała nr XL/344/2017Rady Miejskiejz dnia 8 grudnia 2017zmieniająca uchwałę nr XXXIX/336/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) a także Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018r. (M.P. z 2017 r. poz. 800), Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018r. (M.P. z 2017 r. poz. 941); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/344/2017
Rady Miejskiej
z dnia 8 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę nr XXXIX/336/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) a także Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018r. (M.P. z 2017 r. poz. 800), Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018r. (M.P. z 2017 r. poz. 941); uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz uchwałę (200kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz uchwałę (225kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały będą wprowadzane w dwóch formatach:
format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5320 z dnia 2017-12-14

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (10 lutego 2018, 20:07:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 624