Uchwała nr XXXIX/336/2017Rady Miejskiejz dnia 24 listopada 2017w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatkuNa podstawie art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M. P. z 2017r. poz. 800) i Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018r. (M. P. z 2017 r. poz. 941); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/336/2017
Rady Miejskiej
z dnia 24 listopada 2017


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M. P. z 2017r. poz. 800) i Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018r. (M. P. z 2017 r. poz. 941); uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz uchwałę (204kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz uchwałę (237kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały będą wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4783 z dnia 2017-12-04

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (10 grudnia 2017, 10:03:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 813