NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/249/2016Rady Miejskiejz dnia 30 listopada 2016w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w latach 2017-2019 zadania polegającego na "Odbiorze i zagospodarowaniu zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, znajdujących się na terenie Gminy Mrocza oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Kumunalnych"Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/249/2016
Rady Miejskiej
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w latach 2017-2019 zadania polegającego na "Odbiorze i zagospodarowaniu zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, znajdujących się na terenie Gminy Mrocza oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Kumunalnych"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.); uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (187kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (208kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały będą wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (11 grudnia 2016, 13:38:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 552