NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/242/2016Rady Miejskiejz dnia 30 listopada 2016w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatkuNa podstawie art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 716) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. z 2016 r., poz. 779) i Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M. P. z 2016 r. poz. 979); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/242/2016
Rady Miejskiej
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 716) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. z 2016 r., poz. 779) i Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M. P. z 2016 r. poz. 979); uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (183kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (215kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały będą wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4680 z dnia 2016-12-09

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (11 grudnia 2016, 13:17:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1117