Uchwała nr XXIII/220/2016Rady Miejskiejz dnia 26 sierpnia 2016w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Małocin” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w partnerstwie z Powiatem NakielskimNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11, art. 10 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/220/2016
Rady Miejskiej
z dnia 26 sierpnia 2016


w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Małocin” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w partnerstwie z Powiatem Nakielskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11, art. 10 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446); uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz uchwałę (180kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz uchwałę (198kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały będą wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (13 września 2016, 15:15:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266