Uchwała nr XXIV/11/262/04Rady Miejskiejz dnia 3 grudnia 2004w sprawie współdziałania z Miastem Bydgoszcz w zakresie organizacji i prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Gminy Mroczaw 2005 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1588 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203).

Uchwała nr XXIV/11/262/04
Rady Miejskiej
z dnia 3 grudnia 2004


w sprawie współdziałania z Miastem Bydgoszcz w zakresie organizacji i prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Gminy Mroczaw 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1588 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203).


pobierz (92kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (20 grudnia 2004, 10:31:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1569