Uchwała nr LI/452/2014Rady Miejskiejz dnia 7 listopada 2014w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatkuNa podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. z2013r.: poz. 645, poz. 1318,; z 2014r.: poz. 379, poz, 1072) oraz art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 849) a także Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (M. P. z 2014r, poz. 718) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r. ( M. P. z 2014r. poz. 895) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LI/452/2014
Rady Miejskiej
z dnia 7 listopada 2014


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. z2013r.: poz. 645, poz. 1318,; z 2014r.: poz. 379, poz, 1072) oraz art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 849) a także Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (M. P. z 2014r, poz. 718) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r. ( M. P. z 2014r. poz. 895) uchwala się co następuje:


Pobierz uchwałę (195kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3387 z dnia 2014-11-20

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (27 listopada 2014, 09:54:08)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (11 kwietnia 2015, 21:06:29)
Zmieniono: Dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 470