Uchwała nr L/447/2014Rady Miejskiejz dnia 3 października 2014w sprawie zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Mroczy przy ul. Kościuszki 24 w drodze przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r poz.594 zm. poz. 645, poz. 1318 z 2014r poz. 379, poz. 1072 ) art. 37 ust 1 i art. 40 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( t.j Dz.U z2014r poz. 518 zm. poz. 659, poz. 805 i poz. 906); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr L/447/2014
Rady Miejskiej
z dnia 3 października 2014


w sprawie zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Mroczy przy ul. Kościuszki 24 w drodze przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r poz.594 zm. poz. 645, poz. 1318 z 2014r poz. 379, poz. 1072 ) art. 37 ust 1 i art. 40 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( t.j Dz.U z2014r poz. 518 zm. poz. 659, poz. 805 i poz. 906); uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę (57kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (27 października 2014, 13:39:39)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (11 kwietnia 2015, 21:02:42)
Zmieniono: Dodanie informacji o niepodleganiu publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 518