Uchwała nr L/446/2014Rady Miejskiejz dnia 3 października 2014w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Wyrza, gmina Mrocza - część B Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r . poz. 594, 1318 z 2014 r poz. 379 i 1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r . poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r poz. 379 i 768), po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza, uchwalonym uchwałą Nr XIX/174/2000 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 listopada 2000r. i zmienionym uchwałą Nr XXVII/20/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 lutego 2005 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała nr L/446/2014
Rady Miejskiej
z dnia 3 października 2014


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Wyrza, gmina Mrocza - część B

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r . poz. 594, 1318 z 2014 r poz. 379 i 1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r . poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r poz. 379 i 768), po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza, uchwalonym uchwałą Nr XIX/174/2000 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 listopada 2000r. i zmienionym uchwałą Nr XXVII/20/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 lutego 2005 r. uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę (723kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2860 z dnia 2014-10-15

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (27 października 2014, 13:35:09)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (11 kwietnia 2015, 21:01:48)
Zmieniono: Dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 813