NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/264/12Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2012w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 146, poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567)

Uchwała nr XXXI/264/12
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 146, poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567)


Pobierz uchwałę (62kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (14 stycznia 2013, 10:26:57)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (13 kwietnia 2015, 19:08:21)
Zmieniono: Dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1459