NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/263/12Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2012w sprawie stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej powyżej 1.000 m2Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r Nr 23 , poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, i z 2005r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 146, poz.1055, i z 2007 r Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r Nr 96, poz.567) ) oraz art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz.U. z 2010r Nr 95, poz. 613 ,zm Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475 ; z 2011r Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz. 1378 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r ( Mon.Poł. z 2012 r Nr poz. 587 ) ; uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/263/12
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej powyżej 1.000 m2

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r Nr 23 , poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, i z 2005r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 146, poz.1055, i z 2007 r Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r Nr 96, poz.567) ) oraz art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz.U. z 2010r Nr 95, poz. 613 ,zm Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475 ; z 2011r Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz. 1378 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r ( Mon.Poł. z 2012 r Nr poz. 587 ) ; uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę (74kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 483 z dnia 2013-01-17

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (14 stycznia 2013, 10:20:59)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (13 kwietnia 2015, 19:29:56)
Zmieniono: Dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1255