NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/261/12Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2012w sprawie powołania Komitetu Honorowego obchodów 620-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu MroczaNa podstawie art 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz £ 2 Uchwały nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia roku 2013 - Rokiem Obchodów 620- lecia Nadania Praw Miejskich Miasta Mrocza uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/261/12
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie powołania Komitetu Honorowego obchodów 620-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Mrocza

Na podstawie art 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz £ 2 Uchwały nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia roku 2013 - Rokiem Obchodów 620- lecia Nadania Praw Miejskich Miasta Mrocza uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę (128kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 706 z dnia 2013-02-05

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (7 stycznia 2013, 14:42:53)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (13 kwietnia 2015, 19:32:20)
Zmieniono: Dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1155