NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/260/12Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2012zmieniająca Uchwałę nr XXX/303/24/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych gminy Mrocza przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy MroczaNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit "h" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 146 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz.567); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/260/12
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2012


zmieniająca Uchwałę nr XXX/303/24/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych gminy Mrocza przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Mrocza

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit "h" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 146 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz.567); uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę (164kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (7 stycznia 2013, 14:32:32)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (13 kwietnia 2015, 19:06:23)
Zmieniono: Dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1297