NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/259/12Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2012w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203; z 2005r. nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887/, oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz. U Nr 157, poz. 1240, zm; z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386 / uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXI/259/12
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203; z 2005r. nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887/, oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz. U Nr 157, poz. 1240, zm; z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386 / uchwala co następuje:


Pobierz uchwałę (1597kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 705 z dnia 2013-02-05

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (7 stycznia 2013, 14:27:50)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (13 kwietnia 2015, 19:31:38)
Zmieniono: Dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1123