NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/257/12Rady Miejskiejz dnia 14 grudnia 2012w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości MroczaNa podstawie art. 18 ust. 2pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17poz. 128; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 poz. 146; Nr 106poz. 675; z 2011 r. Nr 40, poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281, Nr 149poz. 887; z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/257/12
Rady Miejskiej
z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mrocza

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17poz. 128; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 poz. 146; Nr 106poz. 675; z 2011 r. Nr 40, poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281, Nr 149poz. 887; z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę (63kB) pdf
Pobierz załacznik (7046kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (4 stycznia 2013, 14:03:16)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (13 kwietnia 2015, 19:05:23)
Zmieniono: Dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1119