NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/254/12Rady Miejskiejz dnia 14 grudnia 2012w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Mroczy do opracowania Statutów Gminnych Jednostek Pomocniczych Na podstawie 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r Nr 23 , poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, i z 2005 r Nr 172 poz 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r Nr 17 poz. 128, Nr 146, poz. 1055, i z 2007 r Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777,Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. , poz.567); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/254/12
Rady Miejskiej
z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Mroczy do opracowania Statutów Gminnych Jednostek Pomocniczych

Na podstawie 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r Nr 23 , poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, i z 2005 r Nr 172 poz 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r Nr 17 poz. 128, Nr 146, poz. 1055, i z 2007 r Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777,Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. , poz.567); uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę (87kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (4 stycznia 2013, 13:28:02)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (13 kwietnia 2015, 19:03:15)
Zmieniono: Dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1150