NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/253/12Rady Miejskiejz dnia 14 grudnia 2012w sprawie "Programu współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok" Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, zm. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116 poz. 1203 ,Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241,z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127 poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 209 poz. 1244, Nr 208 poz. 1241, Nr 149 poz. 887, Nr 209 poz. 1244) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/253/12
Rady Miejskiej
z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie "Programu współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok"

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, zm. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116 poz. 1203 ,Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241,z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127 poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 209 poz. 1244, Nr 208 poz. 1241, Nr 149 poz. 887, Nr 209 poz. 1244) uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę (379kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (4 stycznia 2013, 13:22:48)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (13 kwietnia 2015, 19:02:57)
Zmieniono: Dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1329