NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/250/12Rady Miejskiejz dnia 14 grudnia 2012w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w wsi Orle gm. Mrocza na rzecz Gminy Mrocza od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w BydgoszczyNa podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr. 146 poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z2009 r. Nr 52 poz. 420, o Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679,Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 ); uchwala się ,co następuje:

Uchwała nr XXX/250/12
Rady Miejskiej
z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w wsi Orle gm. Mrocza na rzecz Gminy Mrocza od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr. 146 poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z2009 r. Nr 52 poz. 420, o Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679,Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 ); uchwala się ,co następuje:


Pobierz uchwałę (75kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (4 stycznia 2013, 12:25:24)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (13 kwietnia 2015, 19:01:54)
Zmieniono: Dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1203