NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/249/12Rady Miejskiejz dnia 14 grudnia 2012w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej działek o nr 356/8 i 356/10 położonych w m. Mrocza na rzecz Gminy MroczaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r Nr 23 , poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457 oraz z 2006 r Nr 17 poz.128, Nr 146 poz.1055, i z 2007r Nr 173 poz.1218, z 2008 r Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/249/12
Rady Miejskiej
z dnia 14 grudnia 2012


w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej działek o nr 356/8 i 356/10 położonych w m. Mrocza na rzecz Gminy Mrocza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r Nr 23 , poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457 oraz z 2006 r Nr 17 poz.128, Nr 146 poz.1055, i z 2007r Nr 173 poz.1218, z 2008 r Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567); uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę (63kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (4 stycznia 2013, 12:19:52)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (13 kwietnia 2015, 19:01:36)
Zmieniono: Dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1246