Uchwała nr XV/138/11Rady Miejskiejz dnia 16 grudnia 2011w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9,lit. „d", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r, Nr 142 poz.1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr.116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r Nr 17, poz.128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218 z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, nr 52, poz. 420 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ; z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 /„ uchwala s/ę, co następuje:

Uchwała nr XV/138/11
Rady Miejskiej
z dnia 16 grudnia 2011


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9,lit. „d", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r, Nr 142 poz.1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr.116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r Nr 17, poz.128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218 z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, nr 52, poz. 420 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ; z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 /„ uchwala s/ę, co następuje:


Pobierz uchwałę (6626kB) pdf
Pobierz uchwałę (3664kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr Poz. 333 z dnia 2012-02-20

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (2 stycznia 2012, 09:38:17)

Ostatnia zmiana: Dorota Kozłowska-Janiak (28 lutego 2012, 11:21:52)
Zmieniono: informacja o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1049