Uchwała nr XV/144/11Rady Miejskiejz dnia 16 grudnia 2011w sprawie „Programu współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012"Na podstawie art 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, zm. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116 poz. 1203 ,Nr 210, poz, 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241,z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 127poz. 857oraz z 2011r. Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 209poz. 1244) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/144/11
Rady Miejskiej
z dnia 16 grudnia 2011


w sprawie „Programu współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012"

Na podstawie art 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, zm. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116 poz. 1203 ,Nr 210, poz, 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241,z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 127poz. 857oraz z 2011r. Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 209poz. 1244) uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę (380kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (29 grudnia 2011, 14:19:04)

Ostatnia zmiana: Dorota Kozłowska-Janiak (28 lutego 2012, 11:25:11)
Zmieniono: informacja o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1169