Uchwała nr XV/143/11Rady Miejskiejz dnia 16 grudnia 2011w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/133/11 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2012 zakupu paliwa grzewczegoNa podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214poz. 1806; z 2003r. Nr 80poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z2006r. Nr 17poz. 128; z 2007r. Nr 173poz. 1218; z2008 Nr 180poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 Nr 52 poz.420 i Nr 157poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r.: Nr 21 poz. 113, Nr 117poz. 679, Nr 134poz. 777, Nr 217poz. 1281) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/143/11
Rady Miejskiej
z dnia 16 grudnia 2011


w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/133/11 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2012 zakupu paliwa grzewczego

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214poz. 1806; z 2003r. Nr 80poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z2006r. Nr 17poz. 128; z 2007r. Nr 173poz. 1218; z2008 Nr 180poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 Nr 52 poz.420 i Nr 157poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r.: Nr 21 poz. 113, Nr 117poz. 679, Nr 134poz. 777, Nr 217poz. 1281) uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę (64kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (29 grudnia 2011, 14:15:29)

Ostatnia zmiana: Dorota Kozłowska-Janiak (28 lutego 2012, 11:24:47)
Zmieniono: informacja o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1137