NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/141/11Rady Miejskiejz dnia 16 grudnia 2011w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17poz. 128; z 2007r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 Nr 180poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 Nr 52 poz.420 i Nr 157poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r.: Nr 21 poz. 113, Nr 117poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 zm. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671; z 2008r.: Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz.1316, 1318 i 1320, z 2009 r Nr 18, poz. 987, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz.1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz.1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XV/141/11
Rady Miejskiej
z dnia 16 grudnia 2011


w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17poz. 128; z 2007r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 Nr 180poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 Nr 52 poz.420 i Nr 157poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r.: Nr 21 poz. 113, Nr 117poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 zm. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671; z 2008r.: Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz.1316, 1318 i 1320, z 2009 r Nr 18, poz. 987, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz.1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz.1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175) uchwala się co następuje:


Pobierz uchwałę (75kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr Poz. 334 z dnia 2012-02-20

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (29 grudnia 2011, 14:05:38)

Ostatnia zmiana: Dorota Kozłowska-Janiak (28 lutego 2012, 11:23:38)
Zmieniono: informacja o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1310