NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/134/11Rady Miejskiejz dnia 10 listopada 2011w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/95/201I Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zmiany załącznika 13 oraz 20 do Uchwały Nr VII/14/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza na lata 2007 - 2015Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17poz. 128; z 2007r. Nr 173poz. 1218; z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106poz. 675; z 2011r.: Nr 21 poz. 113, Nr 117poz. 679, Nr 134poz. 777, Nr 217poz. 1281) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/134/11
Rady Miejskiej
z dnia 10 listopada 2011


w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/95/201I Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zmiany załącznika 13 oraz 20 do Uchwały Nr VII/14/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza na lata 2007 - 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17poz. 128; z 2007r. Nr 173poz. 1218; z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106poz. 675; z 2011r.: Nr 21 poz. 113, Nr 117poz. 679, Nr 134poz. 777, Nr 217poz. 1281) uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę (62kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (18 listopada 2011, 14:34:22)

Ostatnia zmiana: Dorota Kozłowska-Janiak (19 grudnia 2011, 14:40:37)
Zmieniono: informacja o pyublikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1323