Uchwała nr XIV/132/11Rady Miejskiejz dnia 10 listopada 2011w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z2001r. Nr 142, poz. 1591, z2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969,zm. Nr 191 poz. 1412, Nr 245,poz. 1775 , Nr 249, poz.1825 z 2007r Nr 109, poz.747 , z 2008r Nr 116, poz. 730 i Nr 23 7, poz. 1655 oraz z 2009r Nr 56, poz.458, z 2010r.: Nr 96,poz. 620, Nr 226, poz. 1475 ) a także Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. (MP Nr 95, poz. 969) uchwała się, co następuje:

Uchwała nr XIV/132/11
Rady Miejskiej
z dnia 10 listopada 2011


w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z2001r. Nr 142, poz. 1591, z2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969,zm. Nr 191 poz. 1412, Nr 245,poz. 1775 , Nr 249, poz.1825 z 2007r Nr 109, poz.747 , z 2008r Nr 116, poz. 730 i Nr 23 7, poz. 1655 oraz z 2009r Nr 56, poz.458, z 2010r.: Nr 96,poz. 620, Nr 226, poz. 1475 ) a także Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. (MP Nr 95, poz. 969) uchwała się, co następuje:


Pobierz uchwałę (78kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 261, poz. 2577 z dnia 2011-11-29

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (18 listopada 2011, 14:07:17)

Ostatnia zmiana: Dorota Kozłowska-Janiak (19 grudnia 2011, 14:39:50)
Zmieniono: informacja o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1322