NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/130/11Rady Miejskiejz dnia 10 listopada 2011w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011rok.Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203; z 2005r. nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679/, oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz. U Nr 157, poz. 1240, zm; z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726. / uchwala co następuje :

Uchwała nr XIV/130/11
Rady Miejskiej
z dnia 10 listopada 2011


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203; z 2005r. nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679/, oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz. U Nr 157, poz. 1240, zm; z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726. / uchwala co następuje :


Pobierz uchwałę (4260kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (18 listopada 2011, 13:53:19)

Ostatnia zmiana: Dorota Kozłowska-Janiak (19 grudnia 2011, 14:38:06)
Zmieniono: informacja o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1234