Uchwała nr XIV/128/11Rady Miejskiejz dnia 10 listopada 2011zmieniająca Uchwałę Nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2012 zadania pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza - Drzewianowo na terenie Gminy Mrocza"Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17poz. 128;z2007r. Nr 173poz. 1218; z2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r.: Nr 21 poz. 113, Nr 117poz. 679, Nr 134poz. 777, Nr 217poz. 1281) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XIV/128/11
Rady Miejskiej
z dnia 10 listopada 2011


zmieniająca Uchwałę Nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2012 zadania pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza - Drzewianowo na terenie Gminy Mrocza"

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17poz. 128;z2007r. Nr 173poz. 1218; z2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r.: Nr 21 poz. 113, Nr 117poz. 679, Nr 134poz. 777, Nr 217poz. 1281) uchwala się co następuje:


Pobierz uchwałę (69kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (18 listopada 2011, 13:38:02)

Ostatnia zmiana: Dorota Kozłowska-Janiak (19 grudnia 2011, 14:35:28)
Zmieniono: informacja o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1125